Σχέδιο Ομολόγων, με προνομιακό επιτόκιο 5% ετησίως, ανακοινώνει η ΟΜΟΝΟΙΑ

Την έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο 5% ετησίως και εξασφαλίσεις όσον αφορά την αποδοτικότητά του, αποφάσισε η ΟΜΟΝΟΙΑ. Το επενδυτικό σχέδιο ομολόγων παρουσιάστηκε σήμερα στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και εγκρίθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Στόχος του Σχεδίου είναι η άμεση οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, μέσα από ένα ανταποδοτικό πρόγραμμα, αμοιβαία επωφελές για τον σύλλογο και τους συμμετέχοντες. Η μαζική συμμετοχή στο Σχέδιο θα δώσει σημαντική ανάσα ρευστότητας στην ΟΜΟΝΟΙΑ και δυναμική ώθηση στην προσπάθεια που καταβάλλει για οικονομική εξυγίανση και σταθερότητα. Το Σχέδιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, Αντώνης Τζιωνής, ανέφερε: «Καλούμε τον κόσμο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, όσους και όσες έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να αγκαλιάσει αυτό το ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα. Το επιτόκιο είναι αρκετά ελκυστικό και το άμεσο όφελος για την ομάδα μας θα είναι μεγάλο. Προσπαθούμε μέσα από αμοιβαία επωφελείς προσπάθειες να επιστρέφουμε πίσω στον κόσμο: Είτε μέσα από ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες είτε μέσα από ελκυστικά πακέτα. Κοινός μας στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας. Αισιοδοξούμε ότι το εγχείρημα θα πετύχει»

Περιγραφή Σχεδίου Ομολόγων

 • Ποσό έκδοσης: € 1.500.000
 • Επιτόκιο: 5% ετησίως
 • Διάρκεια: 5 έτη
 • Ελάχιστο ποσό επένδυσης: € 500
 • Αριθμός Ομολογιών: 3,000 ομολογίες
 • Αριθμός Ομολογιούχων: 1,000-1,500
 • Μετατρέψιμες Ομολογίες
 • Εγγυητής: Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας
 • Εισαγωγή των Ομολογιών στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (ΝΕΑ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

Εξασφαλίσεις Σχεδίου Ομολόγων

 • Πρώτη υποθήκη στο ακίνητο Παπανικολή (ιδιοκτήτης του ακίνητου είναι ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας)
 • Εκχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων

Αποπληρωμή Ομολογιακού Δανείου

 • 1ος χρόνος - 2018: Αποπληρωμή τόκου €75,000
 • 2ος χρόνος - 2019: Αποπληρωμή τόκου €75,000
 • 3ος χρόνος - 2020: Αποπληρωμή τόκου €75,000
  Αποπληρωμή κεφαλαίου ύψους €500,000
 • 4ος χρόνος - 2021: Αποπληρωμή τόκου €50,000
  Αποπληρωμή κεφαλαίου ύψους: €500,000
 • 5ος χρόνος - 2022: Αποπληρωμή τόκου: €25,000
  Αποπληρωμή κεφαλαίου: €500,000

 Σημείωση: Ο εκδότης έχει δικαίωμα αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ανά πάσα στιγμή (early repayment). Η αποπληρωμή γίνεται στο 101% της αξίας του Ομολογιακού Δανείου.

 Μετατρέψιμες Ομολογίες

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αποπληρωμής του Σχεδίου Ομολόγων, οι Ομολογιούχοι θα έχουν το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της εκδότριας εταιρείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε συμμετοχή στο Σχέδιο Ομολόγων και για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεφωνικό αριθμό: 7777 1948 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30).

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Ομόλογο, εξασφαλίζουν αυτόματα τη συμμετοχή τους στο Επενδυτικό Σχέδιο, όταν υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο συμμετοχής και μεταβιβαστεί το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό στον πιο κάτω λογαριασμό:

OMONOIA INVESTMENT LTD
HELLENIC BANK
SWIFT: HEBACY2N
IBAN: CY67 0050 0105 0001 0501 7910 4001

Συμβόλαιο Συμμετοχής στο Σχέδιο Ομολογων (Download Application Form)

Εάν επιθυμείτε συμμετοχή στο Ομολογιακό Δάνειο μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση συμμετοχής την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε:

 • Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.acomonia.com
 • Στα γραφεία του Συλλόγου (Κυπράνωρος 13, Γραφείο 101, 1ος Όροφος, 1061, Λευκωσία. Τηλ: 7777 1948 / 22 377 496)
 • Στην Green Boutique (Κυπράνωρος 13, 1061, Λευκωσία. Τηλ: 7777 1948)

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 99 621 177 ή με τα Γραφεία του Συλλόγου στο 7777 1948 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:30-13:00 και 15:00-17:30).

Παραδείγματα αποπληρωμής Ομολόγων

 Παράδειγμα 1: Αποταμίευση €500 (1 ομόλογο)
- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 25 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 25 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 25 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 17 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 08 (τόκος) + € 167 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 600

Παράδειγμα 2: Αποταμίευση 1000 (2 ομόλογα)
- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 50 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 50 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 50 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 33 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 17 (τόκος) + € 333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 1,200

Παράδειγμα 3: Αποταμίευση 5000 (10 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 250 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 250 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 250 (τόκος) + € 1,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 167 (τόκος) + € 1,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 83 (τόκος) + € 1,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 6,000

Παράδειγμα 4: Αποταμίευση 10,000 (20 ομόλογα)
- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 500 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 500 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 500 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 333 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 167 (τόκος) + € 3,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 12,000

Παράδειγμα 5: Αποταμίευση 20,000 (40 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 1,000 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 1,000 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 1,000 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 667 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 333 (τόκος) + € 6,667 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 24,000

Παράδειγμα 6: Αποταμίευση 100,000 (200 ομόλογα)

- Σχέδιο αποπληρωμής

 • 1η Ιουλίου 2018:          € 5,000 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2019:          € 5,000 (τόκος)
 • 1η Ιουλίου 2020:          € 5,000 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2021:          € 3,333 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • 1η Ιουλίου 2022:          € 1,667 (τόκος) + € 33,333 (αποπληρωμή κεφαλαίου)
 • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: € 120,000

July 5, 2017