Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται συνεχώς!

Μέσω της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας, η ΟΜΟΝΟΙΑ επιδιώκει την εναρμόνισή της με τα διεθνή ποδοσφαιρικά πρότυπα. Στόχος είναι οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να έρθουν πιο κοντά στον σύλλογο, τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και της ψυχαγωγίας. Η νέα ιστοσελίδα θα ανανεώνεται καθημερινά, διασφαλίζοντας το υψηλό επίπεδο που απαιτείται και εξετάζοντας διεξοδικά όλες τις πιθανές πηγές εσόδων, προς όφελος του συλλόγου. Είναι πολύ σημαντικό, οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να αγκαλιάσουν αυτή τη νέα προσπάθεια, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της εικόνας και εμπορικής ονομασίας του συλλόγου.

June 6, 2017