43η πορεία Χριστοδούλας: Για ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου

Μαζί στην πορεία Χριστοδούλας, για ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου.

Στο προωθητικό βίντεο συμμετέχει ο Φάνος Κατελάρης.

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018 | Πορείες και εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο

www.stimaxi.com.cy

SMS στο 7060
CAS 5 για εισφορά €5
CAS 3 για εισφορά €3
CAS 1 για εισφορά €1

QuickPay: DON-967073

April 13, 2018