Λόγω εργασιών αναβάθμισης, εισιτήρια διαρκείας διαθέσιμα ξανά από τις 07 Μαΐου 2018

Ο Σύλλογος ενημερώνει πως λόγω εργασιών αναβάθμισης στο σύστημα που διαχειρίζεται τα εισιτήρια διαρκείας, δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου διαρκείας από το Σάββατο, 28 Απριλίου, μέχρι την Κυριακή, 06 Μαΐου. Εισιτήρια διαρκείας θα διατίθενται ξανά από τη Δευτέρα, 07 Μαΐου.

April 27, 2018