ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ: Κενή θέση προπονητή στην Ακαδημία

Το Τμήμα Πετόσφαιρας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης προπονητή στην Ακαδημία.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι προπονητικού διπλώματος επιπέδου Β΄ ή Γ΄. Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί εάν ο υποψήφιος είναι γυμναστής σε σχολείο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το μέλος της Επιτροπής Πετόσφαιρας, Νίκο Στυλιανίδη, στο τηλέφωνο: 99650106.

July 7, 2017