Ολοκληρώθηκε η Καταστατική Συνέλευση

Έχει ολοκληρωθεί η Καταστατική Συνέλευση, κατά την οποία έχει τροποποιηθεί το Καταστατικό του Συλλόγου.

Το ανανεωμένο Καταστατικό, θα αναρτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου.

May 29, 2018