Καταστατική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας                                           10/05/2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στις 16:00 στην Διεθνή Κρατική Έκθεση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 54 του Καταστατικού του Σωματείου, απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση το άρθρο 56 του Καταστατικού, Καταστατική Γενική Συνέλευση, είναι η ψηφίζουσα ή τροποποιούσα το Καταστατικό, η οποία συνέρχεται κατά τον ίδιον τρόπο ως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να υποβάλει εισήγηση για τροποποίηση του Καταστατικού καλείται να την υποβάλλει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο φαξ 22377496 μέχρι 24 Μαΐου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου επιθυμεί να ζητήσει το υφιστάμενο Καταστατικό του Σωματείου καλείται να απευθυνθεί στην πιο πάνω διεύθυνση.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Παρουσίαση πρότασης για καταστατικές αλλαγές προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το επισυνημμένο Παράρτημα Α ή/και άλλα μέλη του Σωματείου που υπεβλήθησαν στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Σωματείου μέχρι το μεσημέρι της 24ης Μαΐου 2018.
 2. Συζήτηση/Έγκριση.

Στέλιος Στυλιανού
Γενικός Γραμματέας

 

Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας                                               10/05/2018

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του Αθλητικού Συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στις 18:30 στην Διεθνή Κρατική Έκθεση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του Καταστατικού του Σωματείου απαρτία θεωρείται ότι αποτελεί το ½ συν ένα των τακτικών μελών που πλήρωσαν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά, οπότε και όσοι παρευρίσκονται θεωρείται ότι αποτελούν απαρτία.

Κάθε μέλος που επιθυμεί να εγγράψει θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης πρέπει να το ζητήσει γραπτώς από το Διοικητικό Συμβούλιο 3 μέρες πριν την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εάν θα το εγγράψει ή όχι. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη θέματα που ζητούνται από το 1/3 των μελών.

Δικαίωμα ψήφου στις Συνελεύσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη, πλην των νέων μελών που πρέπει απαραίτητα να έχουν συμπληρώσει 3 μήνες ως μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους μέχρι το προηγούμενο μήνα πριν τη Συνέλευση. Μέλη τα οποία δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους δεν δικαιούνται να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Κατάθεση προτάσεων σχετικά με το μέλλον του Ποδοσφαιρικού Τμήματος του Σωματείου, συζήτηση και απόφαση επί αυτών.

Στέλιος Στυλιανού
Γενικός Γραμματέας

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 1. Την προσθήκη μετά το τέλος της παραγράφου 3. του Καταστατικού του Σωματείου, της ακόλουθης φράσης: «Η διεύθυνση αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας του Σωματείου είναι Κυπράνωρος 13, Γραφείο 101, 1061 Λευκωσία, Κύπρος.», έτσι που η παράγραφος 3 να έχει ως ακολούθως:
  «3. Το Σωματείο έχει έδρα τη Λευκωσία. Η διεύθυνση αλληλογραφίας ή/και επικοινωνίας του Σωματείου είναι Κυπράνωρος 13, Γραφείο 101, 1061 Λευκωσία, Κύπρος.».
 2. Την προσθήκη στην τρίτη γραμμή της παραγράφου 7., μετά την λέξη «γίνεται», της ακόλουθης φράσης: «οποιοδήποτε πρόσωπο υπέβαλε αίτηση η οποία έχει εγκριθεί από», και την διαγραφή της φράσης «αυτός τον οποίο και αφού τον εγκρίνει», έτσι που η παράγραφος 7. να έχει ως ακολούθως: «7. Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας των, με τους πιο κάτω όρους. Τακτικό μέλος του Σωματείου γίνεται οποιοδήποτε πρόσωπο υπέβαλε αίτηση η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει περί τούτου και να απαντήσει στον αιτητή, το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.».
 3. Την τροποποίηση της παραγράφου 19.6., με την αντικατάσταση των λέξεων «εκ της παραχώρησης» με την ακόλουθη φράση: «από την παραχώρηση», έτσι που η παράγραφος 19.6 να έχει ως ακολούθως:
  «19.6. Έσοδα από διάφορα είδη από την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του ονόματος και του εμβλήματος του Σωματείου.».
 4. Την προσθήκη νέου άρθρου υπ' αριθμό 19.7. ως ακολούθως:
  «19.7. Έσοδα από εκχώρηση δικαιωμάτων αθλητών, εισιτηρίων, τμημάτων η/και διαχείρισης τμημάτων, δραστηριοτήτων ή/και άλλων προνομίων ή/και δικαιωμάτων του Σωματείου σε τρίτους.».
 5. Την προσθήκη νέου άρθρου υπ' αριθμό 19.8. ως ακολούθως:
  «19.8. Οποιοδήποτε μελλοντικό έσοδο του Σωματείου, που δεν αναφέρεται ρητά στο Καταστατικό, μπορεί να αντληθεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον δεν αντίκειται στο Νόμο ή/και οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Καταστατικού.».
 6. Την προσθήκη νέου άρθρου υπ' αριθμό 36. ως ακολούθως:
  «36. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον:
  i. Έχει καταδικαστεί τελεσίδικα από αρμόδιο δικαστήριο για ποινικό αδίκημα,
  ii. Έχει προβεί σε πράξη πτωχεύσεως με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου,
  iii. Έχει εκπέσει της αθλητικής του ιδιότητας,
  iv. Συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως ή/και έχει σχέση με γραφείο ή επιχείρηση ή εταιρεία που διεξάγει αθλητικά στοιχήματα.
  v. Που συμμετέχει ή/και έχει συμφέροντα σε άλλο αθλητικό σωματείο.
  Το εν λόγω μέλος δικαιούται να προσβάλει την απόφαση της καθαίρεσης ενώπιον της αμέσως επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.».
 7. Την διαγραφή των παραγράφων 37. και 38. και την αντικατάσταση τους με την ακόλουθη νέα παράγραφο 38.:
  «38. Η παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι που σε οποιοδήποτε στάδιο ο αριθμός τους να είναι μικρότερος των οχτώ (8), προκαλεί έκπτωση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των επιλαχόντων, εάν υπάρχουν, και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.».
 8. Την προσθήκη νέου άρθρου υπ' αριθμό 49. ως ακολούθως:
  «49. Οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν δύναται να επωφεληθεί από καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, για παρεχόμενες υπηρεσίες:
  Νοείται ότι, τα μέλη, περιλαμβανομένων των μελών της διοίκησης ή των ιδρυτών του Σωματείου, μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, αφού προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα.».
 9. Την προσθήκη νέου άρθρου υπ' αριθμό 83. ως ακολούθως:
  «83. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συνάπτει συνεργασίες με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα για προώθηση των σκοπών του Σωματείου, περιλαμβανομένης:
  i. της υιοθέτησης μεθόδων λειτουργίας για διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας ή/και ανάπτυξης,
  ii. της προπώλησης εισιτηρίων για τους αγώνες οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος, για τέτοια περίοδο και έναντι τέτοιου τιμήματος που θα συμφωνηθεί,
  iii. της αναβάθμισης του Σωματείου στις εν γένει αθλητικές δραστηριότητες και
  iv. της εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων οποιουδήποτε αθλητικού τμήματος, για καθορισμένη χρονική περίοδο, υπό όρους που θα συνάδουν με τις αρχές του Σωματείου και που θα είναι συμφέρουσες για αυτό.».
 10. Στο Κεφάλαιο 10. Μετά την λέξη Διάλυση να προστεθεί η λέξη Συγχώνευση.
 11. Τροποποίηση του άρθρου 82. με την προσθήκη μετά την λέξη «διαλύεται» της φράσης «ή συγχωνεύεται με άλλο σωματείο» και την αναρίθμηση του σε άρθρο 85. που θα έχει ως ακολούθως: «Το Σωματείο διαλύεται ή συγχωνεύεται με άλλο σωματείο για τους πιο κάτω λόγους: ».
 12. Την αναρίθμηση των άρθρων 82.1. και 82.1.1. σε 85.1. και 85.2. αντίστοιχα.
 13. Την αντικατάσταση του άρθρου 83. με το ακόλουθο νέο άρθρο το οποίο αναριθμείται σε άρθρο 86. ως ακολούθως:
  «86. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του κινητή ή ακίνητη περιέρχεται σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα όπως θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η εν λόγω περιουσία να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του Σωματείου.».
 14. Την αναρίθμηση όλων των παραγράφων έτσι που να συνάδουν και να ανταποκρίνονται στις πιο πάνω αλλαγές του Καταστατικού.

 

May 10, 2018