ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Δρ. Λώρης Κυριάκου
Α’ Αντιπρόεδρος Φώτος Ιωάννου
Β΄ Αντιπρόεδρος Γιαννάκης Ιωάννου
Γενικός Γραμματέας Στέλιος Στυλιανού
Β’ Γενικός Γραμματέας Σωτήρης Κυριακίδης
Μέλος Μάριος Αργυρίδης
Μέλος Ματθαίος Παπαπέτρου
Μέλος Κούλλης Πογιατζής
Μέλος Πανίκος Μιχαηλίδης
Μέλος Λάμπρος Χρίστου
Μέλος Στάθης Σταυρινού
Μέλος Ελένη Καϊλή
Μέλος Πόλυς Πουμπουρής
Μέλος Χριστόδουλος Κουντουρής
Μέλος Γιώργος Γεωργίου

February 22, 2017